Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

1. Tổng quan

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho Thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập Trang web này hoặc sử dụng Dịch vụ. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi có thể thu thập, lưu giữ, xử lý, chia sẻ và chuyển Thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập Trang web này hoặc sử dụng Dịch vụ. Chính sách quyền riêng tư này được thiết kế để giúp bạn có được thông tin về thực tiễn quyền riêng tư của chúng tôi và để giúp bạn hiểu các lựa chọn quyền riêng tư của mình khi bạn sử dụng Trang web này và các dịch vụ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected] nếu bạn có thắc mắc về các biện pháp bảo mật của chúng tôi mà chưa được giải quyết trong Chính sách quyền riêng tư này. Chính sách quyền riêng tư này được kết hợp bằng cách tham khảo đến bất kỳ điều khoản dịch vụ nào có sẵn trên Trang web hoặc trong Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý hoặc không hài lòng với bất kỳ khía cạnh nào của Chính sách quyền riêng tư này, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức. Khi bạn chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này, Thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi thu thập trước thời điểm chấp nhận cũng phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư này.

2. Định nghĩa

 1. “Tài khoản” có nghĩa là tài khoản của người dùng với trang web này.
 2. “Thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin cá nhân có thể được liên kết với một người đã được xác định hoặc có thể xác định được. “Thông tin cá nhân” có thể bao gồm tên, địa chỉ bưu chính, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin tài khoản tài chính, số tài khoản, ngày sinh và thông tin xác thực do chính phủ cấp (ví dụ: số giấy phép lái xe, ID quốc gia, hộ chiếu và ID người nộp thuế). Thông tin cá nhân không bao gồm thông tin không xác định một Người dùng cụ thể.
 3. “Dịch vụ”: bất kỳ trang web nào do chúng tôi sở hữu hoặc điều hành, mọi Công cụ API (như được định nghĩa bên dưới) hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động (“(các) Ứng dụng”) và tất cả các dịch vụ, tính năng, chức năng và nội dung được cung cấp thông qua Trang web, Công cụ API hoặc Ứng dụng, bao gồm: (i) bất kỳ nền tảng và công cụ tài sản kỹ thuật số nào cho phép giao dịch các tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ; và (ii) mọi ví kỹ thuật số được lưu trữ để lưu trữ tài sản kỹ thuật số.
 4. “Trang web” có nghĩa là trang web này www.gtatrade.com và các ứng dụng dành cho thiết bị di động, nền tảng truyền thông xã hội chính thức hoặc các sản phẩm trực tuyến khác mà chúng tôi cung cấp Dịch vụ thông qua đó.
 5. “Người dùng” có nghĩa là những người dùng đã đăng ký thành công với trang web này.

3. Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân nào?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ, bao gồm những thông tin sau:
 • Thông tin đăng ký – Khi bạn tạo Tài khoản hoặc sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ email của bạn để tạo Tài khoản.
 • Thông tin xác minh danh tính – Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân bổ sung khi bạn sử dụng Dịch vụ mà chúng tôi có thể sử dụng cùng với các nhà cung cấp dịch vụ đại diện cho chúng tôi để xác minh danh tính, nguồn tiền và địa chỉ của bạn và/hoặc để quản lý rủi ro theo quy định của pháp luật hiện hành. Thông tin này có thể bao gồm ngày và nơi sinh, người đóng thuế hoặc số nhận dạng chính phủ, bản sao nhận dạng do chính phủ cấp hoặc thông tin cá nhân khác.
 • Thông tin về giao dịch và trải nghiệm – Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin về giao dịch, cũng như các thông tin khác liên quan đến giao dịch, chẳng hạn như số tiền đặt cho một đơn đặt hàng mua/bán. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ ví kỹ thuật số, địa chỉ giao thức Internet (IP), số nhận dạng cookie, nhà cung cấp dịch vụ di động, số nhận dạng quảng cáo di động, địa chỉ MAC, chi tiết về trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, thông tin vị trí địa lý, nhà cung cấp dịch vụ Internet, các trang bạn truy cập trước đây và sau khi sử dụng Dịch vụ cũng như thông tin khác về cách bạn sử dụng Dịch vụ. Những thông tin này sẽ được thu thập để tạo điều kiện thuận lợi cho các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
 • Thông tin về bạn từ các nguồn của bên thứ ba – Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các nguồn của bên thứ ba, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu công khai, đối tác xác minh danh tính và văn phòng tín dụng, nếu được pháp luật cho phép. Thông tin đó có thể bao gồm tên, số tài khoản và/hoặc ID khách hàng của bạn với bên thứ ba, địa chỉ, vai trò công việc, hồ sơ việc làm công khai, lịch sử tín dụng, trạng thái trên bất kỳ danh sách trừng phạt nào do cơ quan công quyền duy trì và các dữ liệu liên quan khác.
 • Thông tin khác mà chúng tôi thu thập liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ – Chúng tôi có thể thu thập thông tin bổ sung, bao gồm địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ thư từ hoặc về bạn khi bạn liên lạc với chúng tôi, liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi hoặc trả lời khảo sát. Thông tin đó sẽ được thu thập để duy trì liên lạc với bạn và để cung cấp Dịch vụ.

4. Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân như thế nào?  

Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích sau:
 • Để vận hành trang web và cung cấp Dịch vụ, bao gồm:
  • quản lý chung thông tin cá nhân và tài khoản;
  • xác thực quyền truy cập vào Tài khoản của bạn;
  • liên lạc với bạn về Tài khoản và các giao dịch của bạn;
  • cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa và triển khai các tùy chọn bạn yêu cầu; và
  • cập nhật thông tin Tài khoản của bạn và xử lý các giao dịch.
 • Để quản lý các nhu cầu kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như giám sát, phân tích và cải thiện hiệu suất và chức năng của Dịch vụ và Trang web; đảm bảo kiểm định chất lượng và đào tạo cán bộ; phát triển các sản phẩm và Dịch vụ mới; và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi với bên thứ ba;
 • Để quản lý rủi ro và xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân để tăng cường bảo mật, theo dõi và xác minh quyền truy cập dịch vụ, chống thư rác hoặc phần mềm độc hại hoặc rủi ro bảo mật khác; ngăn chặn các hoạt động có khả năng bị cấm hoặc bất hợp pháp; và thực thi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
 • Để tiếp thị cho bạn về Dịch vụ và sản phẩm cũng như Dịch vụ của các doanh nghiệp không liên kết. Chúng tôi cũng có thể Xử lý Thông tin Cá nhân của bạn để điều chỉnh độc đáo nội dung tiếp thị, quảng cáo và ưu đãi cũng như một số Dịch vụ hoặc trải nghiệm Trang web để phù hợp hơn với sở thích của bạn trên Trang web.
 • Để cung cấp Dịch vụ được cá nhân hóa. Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn và thông tin khác được thu thập theo Chính sách quyền riêng tư này để cung cấp màn hình, tính năng được nhắm mục tiêu hoặc cung cấp các ưu đãi được nhắm mục tiêu dựa trên tùy chọn liên lạc của bạn.
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi và thực thi các điều khoản dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.
 • Để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, ví dụ: để phản hồi yêu cầu của bạn, giải quyết tranh chấp và khắc phục sự cố.
 • Các cách sử dụng khác. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác được tiết lộ cho bạn vào thời điểm bạn cung cấp thông tin đó hoặc nếu không có sự đồng ý của bạn.

5. Chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ theo dõi như thế nào?

Khi bạn truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng cookie, thẻ pixel, bộ nhớ cục bộ và các công nghệ theo dõi khác (gọi chung là “Cookie”) để tự động thu thập thông tin thông qua Dịch vụ, cho các mục đích sau: (1) để nhận dạng bạn với tư cách là Người dùng và để tùy chỉnh trải nghiệm trực tuyến của bạn, Dịch vụ bạn sử dụng cũng như nội dung và quảng cáo trực tuyến khác; (2) để đo lường hiệu quả của các chương trình khuyến mãi và thực hiện phân tích; (3) để giúp chúng tôi hiểu cách Người dùng của chúng tôi sử dụng và tương tác với Dịch vụ để chúng tôi có thể cải thiện chúng và cung cấp cho bạn chức năng nâng cao khi sử dụng Dịch vụ; và (4) để giảm thiểu rủi ro, ngăn chặn hoạt động gian lận tiềm tàng, cải thiện tính bảo mật cũng như thúc đẩy sự tin cậy và an toàn trên Trang web này và Dịch vụ. Nếu bạn muốn chọn không tham gia Công nghệ mà chúng tôi sử dụng trên Dịch vụ, bạn có thể làm như vậy bằng cách chặn, vô hiệu hóa hoặc xóa chúng khi trình duyệt hoặc thiết bị của bạn cho phép. Tuy nhiên, một số khía cạnh và tính năng của Dịch vụ và Trang web này chỉ khả dụng thông qua việc sử dụng Cookie, vì vậy nếu bạn chọn tắt hoặc từ chối Cookie, Dịch vụ có thể không hoạt động bình thường. Không theo dõi (“DNT”) là tùy chọn quyền riêng tư mà người dùng có thể đặt trong một số trình duyệt web nhất định. Bạn có thể sử dụng DNT như một cách để Người dùng thông báo cho các trang web và dịch vụ rằng họ không muốn một số thông tin nhất định về lượt truy cập trang web của họ được thu thập theo thời gian và trên các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến. Xin lưu ý rằng tại thời điểm này, không có tiêu chuẩn "Không theo dõi" chính thức nào được áp dụng và chúng tôi không phản hồi hoặc tôn trọng các tín hiệu DNT.

6. Chúng tôi có chia sẻ thông tin cá nhân không?

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn hoặc thông tin khác về bạn với những người khác theo Chính sách quyền riêng tư. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn hoặc thông tin khác vì những lý do sau: Với các thành viên khác trong nhóm công ty của chúng tôi: Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các thành viên khác trong nhóm thực thể của chúng tôi cho các mục đích khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp Dịch vụ cho bạn đã yêu cầu hoặc ủy quyền; để quản lý rủi ro; để giúp phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận và bất hợp pháp tiềm ẩn cũng như các vi phạm khác đối với các chính sách và thỏa thuận của chúng tôi; và để giúp chúng tôi quản lý tính khả dụng và khả năng kết nối của Dịch vụ cũng như thông tin liên lạc. Với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi: Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thực hiện Dịch vụ và các chức năng theo chỉ đạo của chúng tôi và thay mặt chúng tôi. Ví dụ, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này có thể cung cấp Dịch vụ cho bạn, xác minh danh tính của bạn, hỗ trợ xử lý giao dịch, gửi cho bạn quảng cáo về Dịch vụ hoặc cung cấp hỗ trợ khách hàng. Với các bên thứ ba khác để bảo vệ chúng tôi hoặc những người khác, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên khác vì mục đích kinh doanh của chúng tôi, bao gồm:
 • để bảo vệ lợi ích sống còn của một người;
 • để bảo vệ tài sản của chúng tôi, Dịch vụ và các quyền hợp pháp;
 • để giúp đánh giá và quản lý rủi ro và ngăn chặn gian lận đối với chúng tôi, Người dùng của chúng tôi và gian lận liên quan đến Trang web hoặc việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả gian lận xảy ra tại hoặc liên quan đến các đối tác kinh doanh, liên doanh chiến lược hoặc các cá nhân khác của chúng tôi;
 • cho các công ty mà chúng tôi dự định sáp nhập hoặc mua lại; và
 • để hỗ trợ các chức năng kiểm toán, tuân thủ và quản trị doanh nghiệp của chúng tôi.
Với các bên khác khi được pháp luật và quy định cho phép hoặc yêu cầu: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên khác nếu chúng tôi cần làm như vậy để tuân thủ luật pháp, quy trình pháp lý hoặc quy định; hoặc theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, quan chức chính phủ hoặc các bên thứ ba khác liên quan đến trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc quy trình hoặc yêu cầu pháp lý khác theo luật hoặc quy định hiện hành; hoặc khi chúng tôi tin rằng, theo quyết định riêng của mình, rằng việc tiết lộ Thông tin cá nhân là cần thiết hoặc phù hợp để ngăn ngừa tổn hại về thể chất hoặc tổn thất tài chính; hoặc để báo cáo hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc để điều tra các hành vi vi phạm thỏa thuận người dùng; hoặc để đáp ứng các yêu cầu quy định có thể áp dụng để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi. Với sự đồng ý của bạn: Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn và các thông tin khác với sự đồng ý hoặc chỉ đạo của bạn, kể cả khi bạn cho phép kết nối tài khoản với tài khoản hoặc nền tảng của bên thứ ba.

7. Tại sao chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân?

Chúng tôi lưu giữ Thông tin cá nhân để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định và cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi có thể lưu giữ Thông tin cá nhân trong thời gian dài hơn so với yêu cầu của pháp luật nếu đó là lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi và không bị pháp luật cấm. Nếu Tài khoản của bạn bị đóng, chúng tôi có thể thực hiện các bước để che giấu Thông tin cá nhân và thông tin khác, nhưng chúng tôi bảo lưu khả năng lưu giữ và truy cập dữ liệu trong thời gian cần thiết để tuân thủ luật hiện hành. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân đó theo Chính sách quyền riêng tư này.

8. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật kỹ thuật, vật lý và hành chính thích hợp được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ hợp lý cho Thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ và thay đổi. Các biện pháp bảo mật bao gồm tường lửa, mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập vật lý vào trung tâm dữ liệu của chúng tôi và kiểm soát ủy quyền truy cập thông tin. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng sẽ không xảy ra mất mát, sử dụng sai mục đích, thu thập trái phép hoặc thay đổi dữ liệu của bạn. Mặc dù chúng tôi nỗ lực hết mình để bảo mật hệ thống và Dịch vụ của mình, nhưng bạn chịu trách nhiệm bảo mật và duy trì quyền riêng tư của (các) mật khẩu và thông tin đăng ký Tài khoản của mình, chẳng hạn như chọn một mật khẩu đủ độ dài và độ phức tạp cũng như không tiết lộ thông tin đăng nhập tài khoản cho bất kỳ bên thứ ba nào và xác minh rằng Thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn là chính xác và cập nhật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo vệ bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà bạn truyền cho chúng tôi hoặc nhận từ chúng tôi qua Internet hoặc kết nối không dây, bao gồm email, điện thoại hoặc SMS, vì chúng tôi không có cách nào bảo vệ thông tin đó sau khi thông tin đó rời đi và cho đến khi thông tin đó đến tay chúng tôi.

9. Trẻ em có thể sử dụng Dịch vụ không?  

Trang web và Dịch vụ không hướng đến những người dưới 18 tuổi (“Trẻ vị thành niên”). Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin, bao gồm Thông tin cá nhân, từ Trẻ vị thành niên hoặc các cá nhân khác không thể sử dụng Trang web và Dịch vụ một cách hợp pháp. Nếu chúng tôi thực sự biết rằng chúng tôi đã thu thập Thông tin cá nhân từ Trẻ vị thành niên, chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa thông tin đó, trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải giữ lại dữ liệu đó và thực hiện các bước để vô hiệu hóa Tài khoản đó.

10. Trang web và nền tảng truyền thông xã hội của bên thứ ba  

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ do bên thứ ba sở hữu hoặc vận hành (mỗi bên gọi là “Dịch vụ bên thứ ba”). Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trên hoặc cho Dịch vụ của bên thứ ba hoặc được thu thập bởi Dịch vụ của bên thứ ba đều được cung cấp trực tiếp cho chủ sở hữu hoặc nhà điều hành Dịch vụ của bên thứ ba và tuân theo chính sách quyền riêng tư của chủ sở hữu hoặc nhà điều hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật và chính sách của bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào. Để bảo vệ thông tin của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét cẩn thận các chính sách quyền riêng tư của tất cả các Dịch vụ của bên thứ ba mà bạn truy cập. Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm quyền truy cập vào các blog, diễn đàn hoặc nền tảng truyền thông xã hội có thể truy cập công khai. Thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện truyền hoặc xuất bản trực tuyến trên blog, diễn đàn hoặc nền tảng truyền thông xã hội có thể truy cập công khai có thể được người khác xem và sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào. Bằng cách sử dụng các dịch vụ như vậy, bạn chấp nhận rủi ro rằng thông tin cá nhân của bạn có thể được xem và sử dụng bởi các bên thứ ba cho bất kỳ mục đích nào.